دانشجوی گرامی می توانید وارد پرتال خود شده و برکه انتخاب واحد را دریافت نمایید.

نام کاربری: شماره دانشجویی

رمزعبور: شماره شناسنامه